Programın Amacı: Hacker Okulu ülkemizde ihtiyaç duyulan siber güvenlik iş gücünü karşılamaya ve siber tehditlere karşı siber güvenlik uzmanları yetiştirmeye yönelik bir eğitim programıdır.

Hacker Okulu siber güvenlik alanında kariyer hedefi olan tüm katılımcılara temel siber güvenlik eğitimi sağlamayı hedeflemektedir. Farklı güvenlik rolleri için temel bilgi, beceri ve uygulama tecrübesi kazandırmayı hedeflemektedir.

Hedef Kitle: Eğitimin hedef kitlesi ünv. mezunu ya da bir süredir çalışıp bu alan geçiş yapmak isteyen gençler olarak tanımlanabilir. Farklı seviyelerdeki katılımcılar için farklı eğitim grupları oluşturularak grup içi dinamikleri optimize etmek uygun bir yaklaşım olacaktır. En azından Linux, Windows ve ağ konularına aşina ve siber güvenlik konusuna ilgi duyan kişiler hedeflenmektedir.

Eğitim Süresi: 12 Hafta

Eğitim Yöntemi: Sanal Sınıf Eğitimi, Uygulamalı Online Eğitim

Hedeflenen Kazanımlar: 
1. Temel Linux bilgisi edinme ya da geliştirme
2. Temel Ağ bilgisi edinme ya da geliştirme.
3. Sızma (Penetrasyon) testlerini temelden ileri seviyeye kadar öğrene.
4. Dijital adli analiz kavramlarını ve adımlarını öğrenme 
5. Zararlı Yazılım analizini öğrenme ve uygulama

İçerik: Eğitimin içeriği aşağıdaki 5 ana modülden oluşmaktadır. 

  • Modül 1: Temel Ağ Bilgisi
  • Modül 2: Linux Bilgisi
  • Modül 3: Etik Hacking
  • Modül 4: Dijital Adli Analiz
  • Modül 5: Yazılım Analizi Yöntemler

Benzer Ürünler