ASMA

ASMA, ağınızdaki bilgi varlıklarını keşfetmeniz ve regülasyonlara uyumlu bir şekilde yönetmeniz için size bir dizi yol sunmaktadır. Bilgi varlıklarınızı ve iş süreçlerinizi tek bir merkezden tanımlayabilir ve yaşam döngüsü boyunca kolay bir şekilde takip edebilirsiniz - hepsi bir arada!
İş Ortağı :
Barikat Cyber Security
Barikat Cyber Security
Barikat Cyber Security Products

Web tabanlı erişim altyapısına sahip ASMA ile organizasyonunuzun bilişim ağındaki bilgi varlık envanterini, Dijital Dönüşüm Ofisi Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, Center for Internet Security (CIS) - Critical Security Controls ve daha bir çok güvenlik çerçevesi için uygun koşullarda kolayca yönetebilirsiniz.


Organizasyonunuz için Varlık Yönetimi Aracı


Siber güvenliğin en temel süreçlerinden bir tanesi varlık yönetimidir. Bilgi teknolojileri varlıklarının tespit edilmesi, takip edilmesi ve ömrünü doldurana kadar güvenliğinin sağlanması siber savunma yapılabilmesi açısından kritiktir. Bu gereksinimi işaret eden ve hayata geçirilmesini vurgulayan bir çok bilgi güvenliği standardı ve yönetmeliği bulunmaktadır. Bu standart ve yönetmeliklere uyumlu olmaya çalışan kurum ve organizasyonların, bilgi varlığı envanterini oluşturmaya yönelik bir takım çalışmalar gerçekleştirmesi gerekmektedir.  Burada bahsedilen bilgi varlıkları yalnızca ağ cihazlarıyla kısıtlı kalmamakla birlikte, veri merkezi, personel ve basılı dokümanlar gibi fiziksel varlıklar da olabilmektedir. Bu nedenle otomatik varlık keşfine ek olarak manuel olarak da varlık ekleme yapılmasını sağlayacak bir ortam gereksinimi vardır. Ayrıca varlık ve iş süreçlerinin kritikliğinin ilgili regülasyon ve standartlara uygun ve esnek bir şekilde girilebilmesini, varlıkların birbirleri ile olan ilişkilerinin tanımlanabilmesini, ihtiyaçlara göre raporlanabilmesini sağlayan bir yazılım, uyumluluğun temel taşlarından bir tanesi olan varlık yönetimi sorunsalının çözümünde büyük bir yardımcı unsur olacaktır. ASMA, esnek ve kullanıcı dostu yapısı sayesinde organizasyonların ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilebilir, standart ve yönetmeliklere uyumun sağlanabilmesinde yardımcı olur. Varlık ve iş süreçleri yönetimi fonksiyonu çerçevesinde kritiklik belirleme ve iş etki analizi çalışmalarında kullanılabilir.


Benzer Ürünler