Gizlilik Politikası

Kişisel Verilerin, Mahremiyetin Korunması ve Çerezler Politikası ve Ticari Elektronik İletişim Alma İzni Hakkında Bilgi

Ziyaretçiler (web sitesi ziyaretçileri), üyeler (web sitesi üyeleri), müşteriler ve ortaklar hakkındaki bilgilerin gizliliği, kişisel verilerin korunması ve saklanması ve Offensify web sitesindeki ticari elektronik iletişimler ve çerezler için aşağıdaki ilkeler geçerlidir.

Gizlilik ve Kişisel Verilere ilişkin bu Politikanın hedefleri şunlardır:

• Elde ettiğimiz kişisel verileri kullanma hedeflerimizi ve yöntemlerimizi mümkün olduğu ölçüde açık ve net bir şekilde ifade etmek;
• Kişisel verilerinizden hangilerini edindiğimizi ve bu verileri izniniz doğrultusunda hangi amaçlarla kullandığımızı ve işlediğimizi açıklamak;
• Bu tür verileri üçüncü şahıslara aktarmanın amaçlarını ve yöntemlerini bildirmek;
• Kişisel verilerinize ilişkin yasal haklarınızı size açıklamak;
• Haklarınızı ve mahremiyetinizi koruma sorumluluğumuzu açıklamak.
Bu metin aşağıdaki durumlarda, kişisel verilerinizin kullanımı, vermeniz halinde açık rızanız ve web sitesini ziyaret ettiğinizde kullanılan çerezler ve çerez politikamız hakkında bilgiler içeren bir açıklama metni içerir,


• Offensify web sitesi ziyaret edildiğinde, 
• Offensify web sitesine üye olunduğunda,
• Offensify web sitesinde çevrimiçi alışveriş yapıldığında
• Ticari iletişim kanallarından genel ve özel kampanyalar hakkında duyuru talep edildiğinde.

Veri koruması

Offensify, ziyaretçiler, üyeler, müşteriler ve ortaklar tarafından elde edilen verilerin ve bu tür veri ve işlemlerin niteliği gereği yapılan işlemlerin güvenliğini, ilgili sistemlerinde ve internet altyapısında teknolojik altyapısı ile mümkün olduğu ölçüde korumak için gerekli her türlü tedbiri almıştır. 

Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız ve İşlediğimiz Kişisel Veriler

Web Sitesine Üyelik İşlemleri:

Müşteri olarak Offensify web sitesine üye olursanız;
Offensify üyeliğinizi tamamlamak için kimlik (ad, soyad), iletişim (e-posta adresi) ve alışveriş bilgilerinizi (tarih, saat, miktar, alışverişinizin içeriği, Offensify üyelik kampanyalarından yararlanmanıza olanak sağlayan bilgiler) işliyoruz, partinize üyelik aktivasyon bilgilerini göndermek, kampanyalardan yararlanmanızı sağlamak ve üyelik hakkında bilgilendirmek ve pazarlama verileriniz (ad, soyad, e-posta adresi, bildirimlere / anketlere / tekliflere / kampanyalara yaklaşım dahil) Genel veya özel olarak özelleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar ve reklamlar oluşturmak, kampanyalar ve diğer etkinlikleri düzenlemek, segmentasyon, raporlama, profil oluşturma, pazarlama ve analiz yapmak ve Web sitesinde Offensify'ın reklamları ve pazarlama / iletişim faaliyetlerini yürütmek için veya 3. taraf medyasında (web sitesinde bildirimler, açılır pencereler, özelleştirilmiş teklifler, kullanıcı görüntülerinin özelleştirilmesi, reklamlar, aramalar, anketler vb. dahil).
Partner olarak Offensify web sitesine üye olduğunuzda;
Offensify'a üyelik yapmak, üyeliğinize üyelik aktivasyon bilgilerini göndermek, üyelik ve satış hakkında bilgi vermek için kimliğinizi (ad, soyad), iletişim (e-posta adresi, telefon numarası), pozisyon (iş unvanı) ve şirket adınızı işliyoruz. 


Ticari İletişim Süreçleri

Ticari iletişime izin verirseniz / açık rıza verirseniz, genel veya özel kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamlar, bilgiler, pazarlama faaliyetleri ve özelleştirilmiş ticari iletişim faaliyetlerini (SMS, e-posta, arama vb.) gerçekleştirmek için ve kampanyalar, yarışmalar, çekilişler, davetler, lansmanlar ve diğer etkinlikler hakkında sizi bilgilendirmek için kimlik (ad, soyad) ve iletişim (telefon numarası, e-posta adresi) bilgilerinizi işliyoruz. 

Ürün Satış Süreçleri

Web sitesinde online alışveriş yaptığınızda, gerekli durumlarda ve yeni sipariş süreçleri hakkında sizinle iletişime geçmek, ürünle ilgili her türlü bilgiyi (lisans) göndermek için kimlik bilgilerinizi (adınız, soyadınız), iletişim (e-posta) bilgilerinizi, müşteri işleminizi (satın alınan ürün hakkında bilgi, sipariş tarihi) ve fatura bilgilerinizi (kod ve diğer anahtarlar vb.) işliyoruz. Offensify olarak kredi kartı bilgilerinize erişimimiz olmadığını beyan ederiz.


Hukuki Süreçler ve İç Faaliyetler

Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve yetkili ve resmi kamu kurum ve kuruluşlarına karşı diğer yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için kimlik, iletişim, alışveriş, fatura ve işlem güvenliği (log) bilgilerinizi işliyoruz.
İç teftiş, iç kontrol ve raporlama, test etme, geliştirme ve iyileştirme kapsamında; mahkemeler, icra daireleri, tahkim mahkemeleri de dahil olmak üzere resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz haklarının kullanılması için ve bilgi talebiniz üzerine herhangi bir çatışma, herhangi bir tartışma ve uzlaştırma sürecini yürütmek için kimlik (ad, soyad), iletişim (telefon numarası, e-posta adresi), alışveriş, fatura, işlem güvenliği (web sitesi üyeliği kapsamında izin / açık rıza / sözleşme kayıtları, web sitesi alışverişi, ticari iletişim) ve yasal işlemleri işliyoruz. 
Web sitesi üyelik sözleşmelerine, mevzuata ve etik kurallara aykırı kullanımı önlemek ve şüpheli eylemleri ve yasa dışı kullanımları tespit etmek için kimlik, iletişim, alışveriş ve sipariş bilgilerinizi ve işlem güvenliği bilgilerinizi işliyoruz.


Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarabiliriz?

Kişisel verilerinizi;

Offensify'ın ulusal ve uluslararası hizmet sağlayıcıları ve iş ortaklarıyla (pazarlama / ticari / analiz hizmet sağlayıcıları, sanal POS hizmet sağlayıcıları, veritabanı ve sunucu sağlayıcıları, e-posta sunucusu sağlayıcıları, e-fatura ve e-arşiv fatura hizmeti sağlayıcıları, elektronik posta hizmeti sağlayıcıları, elektronik ödeme kuruluşları) bilgi teknolojileri, pazarlama / reklam / analiz faaliyetleri, ödeme hizmetleri vb. konularda ürün ve hizmet desteği almak amacıyla;
bu kurum ve kuruluşlara ve yargı organlarına bilgi ve belge verme yükümlülüğü dahil yükümlülüklerimizi yerine getirmek, dava ve cevap hakları da dahil olmak üzere yasal haklarımızı kullanmak amacıyla yetkili ve resmi kamu kurum ve kuruluşlarıyla;
gerekli durumlarda danışmanlık firmalarıyla birlikte şüpheli işlemlerin takibi ve tespiti ve her türlü yasa dışı eylemin önlenmesi için paylaşıyoruz.


Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Online alışveriş veya üyelik bilgilerinizi sistemimize kaydederek, sabit-mobil internet ve çeşitli iletişim cihazları ve / veya mobil uygulamaların kullanımından dolayı oluşan / elde edilen her türlü veriyi sistemimize kayıt ettirerek kişisel verilerinizi otomatik olmayan yöntemlerle topluyoruz. Web sitesinde her türlü alışveriş, toplama, teslimat, işlem, anket, günlük ve davranışsal eylemlerin sistemimize kaydedilmesi, web sitesi, e-posta adresleri, sosyal medya ve diğer iletişim kanalları aracılığıyla sizinle iletişim sırasında talep ve iddialarınızın kayıt altına alınması veya resmi kurum, kuruluş ve adli / idari kurumlardan aldığınız bilgi / belgeleri kayıt altına alarak, mail order formlarınızı kayıt altına alarak, özel sipariş süreçleriniz veya iade süreçleriniz ile ilgili her türlü belgeyi kayıt altına alıyoruz.
Kişisel verilerinizi, web sitesinde ve internet sitesinde yer alan satış süreçleri ile ilgili olarak "sözleşme yapma ve yürütme zorunluluğu", "yasal yükümlülükleri yerine getirme" ve "veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işleme" gibi yasal gerekçelere dayalı olarak topluyoruz 

Offensify olarak, web sitesi kullanımında size etkili bir müşteri memnuniyeti sunmak için oturum çerezleri, kalıcı çerezler ve zorunlu çerezler kullanıyoruz.


Web Sitesinde Kullanılan Çerezler Hakkında

Çerez, ziyaret edilen web sitesinin düzgün çalışmasını ve geliştirilmesini sağlamak, kullanıcı deneyimini özelleştirmek ve iyileştirmek, web sitelerini oturum açmadan ziyaret etmek ve / veya ticari-sosyal bildirimlere izin vermek için bilgisayarlarda ve mobil cihazlarda depolanan küçük bir veri unsurudur ( web tarayıcı ve / veya ilgili mobil uygulamanın açık olmaması durumunda aktif olabilir) ve web sitesi kullanıcılarına-ziyaretçilere hem ilgili web sitesinde hem de diğer web sitelerinde (sosyal medya ağları dahil) genel veya özelleştirilmiş bildirimler, reklamlar ve promosyonlar göndermek için kullanılır. Bu veriler, sizi tanımlamamıza imkan vermez. Çerezler, varsa yasal maksimum süreleri aşmamak kaydıyla bilgisayar-cihazlarda uygun bir süre saklanır.
Offensify, web sitelerinde "oturum çerezleri" ve "kalıcı çerezler" kullanır. Oturum çerezleri, kullanıcı Offensify web sitesinden çıkana kadar tarayıcıda saklanan geçici çerezlerdir. Kalıcı çerezler, kullanıcı tarafından silinmediği takdirde 1 yıl süreyle kullanıcı tarayıcısında kalabilir. Çerezlerin ömrü, kullanıcının tarayıcı ayarlarına göre değişir.
Çoğu internet tarayıcısı varsayılan olarak çerezleri otomatik olarak kabul eder. Bu ayarları, çerezleri engellemek veya cihazınıza çerez gönderildiğinde uyarmak için değiştirebilirsiniz. Tarayıcı ayarlarınızı nasıl yapacağınız hakkında ayrıntılı bilgi almak için lütfen tarayıcınızın talimatlarına veya yardım ekranına bakın.
Çerezlerin kullanımı hakkında daha fazla bilgi almak amacıyla Offensify'a ulaşmak için iletişim formumuzu kullanabilirsiniz.


İletişim Formu ve Ticari Elektronik Postalar Hakkında
 
Ziyaretçilerimiz https://tr.offensify.com/contact adresindeki formu doldurduklarında, e-posta adreslerini girdiklerinde ve " Offensify'dan bu iletişim formu aracılığıyla Offensify ile paylaştığım iletişim bilgilerim (e-posta adresi ve telefon numarası) aracılığıyla bu konu hakkında bana geri dönmesini istiyorum. " sekmesini seçtiklerinde, Offensify konuyla ilgili olarak ilgili başvuru formunda verilen iletişim bilgileri aracılığıyla kendilerine geri dönecektir. Ziyaretçiler e-postalarını Bülten sekmemize Abone olmak için girerlerse ve "Offensify'ın her türlü ürünle ilgili olarak promosyon, ticari, iletişim, satış ve pazarlama amacıyla tarafıma elektronik posta gönderebileceğini bu onay kutusunu seçerek kabul ediyorum kutucuğunu işaretlerlerse Offensify, ilgili mevzuata uygun olarak her türlü ürün ve hizmetle ilgili tanıtım, ticari, iletişim, satış ve pazarlama amacıyla e-posta yoluyla sosyal, ticari ve diğer elektronik iletişimleri gerçekleştirebilir. Offensify, ziyaretçilerimize elektronik postalar gönderebilir. Ziyaretçilerimiz, web sitesindeki iletişim formunu doldurabilir veya channel@offensify.comadresine e-posta gönderebilir veya Offensify bildirimleri / kampanyaları / duyurularından çıkmak için "Bülten aboneliğinden çıkmak istiyorum" bağlantısını tıklayabilir.


Veri koruması

 

Offensify, ziyaretçiler, üyeler, müşteriler ve ortaklar tarafından elde edilen verilerin ve bu tür veri ve işlemlerin niteliği gereği yapılan işlemlerin güvenliğini, ilgili sistemlerinde ve internet altyapısında teknolojik altyapısı ile mümkün olduğu ölçüde korumak için gerekli her türlü tedbiri almıştır.

 

Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız ve İşlediğimiz Kişisel Veriler

 

Web Sitesine Üyelik İşlemleri:

 

Müşteri olarak Offensify web sitesine üye olursanız;

Offensify üyeliğinizi tamamlamak için kimlik (ad, soyad), iletişim (e-posta adresi) ve alışveriş bilgilerinizi (tarih, saat, miktar, alışverişinizin içeriği, Offensify üyelik kampanyalarından yararlanmanıza olanak sağlayan bilgiler) işliyoruz, partinize üyelik aktivasyon bilgilerini göndermek, kampanyalardan yararlanmanızı sağlamak ve üyelik hakkında bilgilendirmek ve pazarlama verileriniz (ad, soyad, e-posta adresi, bildirimlere / anketlere / tekliflere / kampanyalara yaklaşım dahil) Genel veya özel olarak özelleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar ve reklamlar oluşturmak, kampanyalar ve diğer etkinlikleri düzenlemek, segmentasyon, raporlama, profil oluşturma, pazarlama ve analiz yapmak ve Web sitesinde Offensify'ın reklamları ve pazarlama / iletişim faaliyetlerini yürütmek için veya 3. taraf medyasında (web sitesinde bildirimler, açılır pencereler, özelleştirilmiş teklifler, kullanıcı görüntülerinin özelleştirilmesi, reklamlar, aramalar, anketler vb. dahil).

Partner olarak Offensify web sitesine üye olduğunuzda;

Offensify'a üyelik yapmak, üyeliğinize üyelik aktivasyon bilgilerini göndermek, üyelik ve satış hakkında bilgi vermek için kimliğinizi (ad, soyad), iletişim (e-posta adresi, telefon numarası), pozisyon (iş unvanı) ve şirket adınızı işliyoruz.

  

Ticari İletişim Süreçleri

 

Ticari iletişime izin verirseniz / açık rıza verirseniz, genel veya özel kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamlar, bilgiler, pazarlama faaliyetleri ve özelleştirilmiş ticari iletişim faaliyetlerini (SMS, e-posta, arama vb.) gerçekleştirmek için ve kampanyalar, yarışmalar, çekilişler, davetler, lansmanlar ve diğer etkinlikler hakkında sizi bilgilendirmek için kimlik (ad, soyad) ve iletişim (telefon numarası, e-posta adresi) bilgilerinizi işliyoruz.

 

Ürün Satış Süreçleri

 

Web sitesinde online alışveriş yaptığınızda, gerekli durumlarda ve yeni sipariş süreçleri hakkında sizinle iletişime geçmek, ürünle ilgili her türlü bilgiyi (lisans) göndermek için kimlik bilgilerinizi (adınız, soyadınız), iletişim (e-posta) bilgilerinizi, müşteri işleminizi (satın alınan ürün hakkında bilgi, sipariş tarihi) ve fatura bilgilerinizi (kod ve diğer anahtarlar vb.) işliyoruz. Offensify olarak kredi kartı bilgilerinize erişimimiz olmadığını beyan ederiz.

 

Hukuki Süreçler ve İç Faaliyetler

 

Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve yetkili ve resmi kamu kurum ve kuruluşlarına karşı diğer yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için kimlik, iletişim, alışveriş, fatura ve işlem güvenliği (log) bilgilerinizi işliyoruz.

İç teftiş, iç kontrol ve raporlama, test etme, geliştirme ve iyileştirme kapsamında; mahkemeler, icra daireleri, tahkim mahkemeleri de dahil olmak üzere resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz haklarının kullanılması için ve bilgi talebiniz üzerine herhangi bir çatışma, herhangi bir tartışma ve uzlaştırma sürecini yürütmek için kimlik (ad, soyad), iletişim (telefon numarası, e-posta adresi), alışveriş, fatura, işlem güvenliği (web sitesi üyeliği kapsamında izin / açık rıza / sözleşme kayıtları, web sitesi alışverişi, ticari iletişim) ve yasal işlemleri işliyoruz.

Web sitesi üyelik sözleşmelerine, mevzuata ve etik kurallara aykırı kullanımı önlemek ve şüpheli eylemleri ve yasa dışı kullanımları tespit etmek için kimlik, iletişim, alışveriş ve sipariş bilgilerinizi ve işlem güvenliği bilgilerinizi işliyoruz.

 

 

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarabiliriz?

 

Kişisel verilerinizi;

 

Offensify'ın ulusal ve uluslararası hizmet sağlayıcıları ve iş ortaklarıyla (pazarlama / ticari / analiz hizmet sağlayıcıları, sanal POS hizmet sağlayıcıları, veritabanı ve sunucu sağlayıcıları, e-posta sunucusu sağlayıcıları, e-fatura ve e-arşiv fatura hizmeti sağlayıcıları, elektronik posta hizmeti sağlayıcıları, elektronik ödeme kuruluşları) bilgi teknolojileri, pazarlama / reklam / analiz faaliyetleri, ödeme hizmetleri vb. konularda ürün ve hizmet desteği almak amacıyla;

bu kurum ve kuruluşlara ve yargı organlarına bilgi ve belge verme yükümlülüğü dahil yükümlülüklerimizi yerine getirmek, dava ve cevap hakları da dahil olmak üzere yasal haklarımızı kullanmak amacıyla yetkili ve resmi kamu kurum ve kuruluşlarıyla;

gerekli durumlarda danışmanlık firmalarıyla birlikte şüpheli işlemlerin takibi ve tespiti ve her türlü yasa dışı eylemin önlenmesi için paylaşıyoruz.

 

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Online alışveriş veya üyelik bilgilerinizi sistemimize kaydederek, sabit-mobil internet ve çeşitli iletişim cihazları ve / veya mobil uygulamaların kullanımından dolayı oluşan / elde edilen her türlü veriyi sistemimize kayıt ettirerek kişisel verilerinizi otomatik olmayan yöntemlerle topluyoruz. Web sitesinde her türlü alışveriş, toplama, teslimat, işlem, anket, günlük ve davranışsal eylemlerin sistemimize kaydedilmesi, web sitesi, e-posta adresleri, sosyal medya ve diğer iletişim kanalları aracılığıyla sizinle iletişim sırasında talep ve iddialarınızın kayıt altına alınması veya resmi kurum, kuruluş ve adli / idari kurumlardan aldığınız bilgi / belgeleri kayıt altına alarak, mail order formlarınızı kayıt altına alarak, özel sipariş süreçleriniz veya iade süreçleriniz ile ilgili her türlü belgeyi kayıt altına alıyoruz.

Kişisel verilerinizi, web sitesinde ve internet sitesinde yer alan satış süreçleri ile ilgili olarak "sözleşme yapma ve yürütme zorunluluğu", "yasal yükümlülükleri yerine getirme" ve "veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işleme" gibi yasal gerekçelere dayalı olarak topluyoruz

 

Offensify olarak, web sitesi kullanımında size etkili bir müşteri memnuniyeti sunmak için oturum çerezleri, kalıcı çerezler ve zorunlu çerezler kullanıyoruz.

 

Web Sitesinde Kullanılan Çerezler Hakkında

 

Çerez, ziyaret edilen web sitesinin düzgün çalışmasını ve geliştirilmesini sağlamak, kullanıcı deneyimini özelleştirmek ve iyileştirmek, web sitelerini oturum açmadan ziyaret etmek ve / veya ticari-sosyal bildirimlere izin vermek için bilgisayarlarda ve mobil cihazlarda depolanan küçük bir veri unsurudur ( web tarayıcı ve / veya ilgili mobil uygulamanın açık olmaması durumunda aktif olabilir) ve web sitesi kullanıcılarına-ziyaretçilere hem ilgili web sitesinde hem de diğer web sitelerinde (sosyal medya ağları dahil) genel veya özelleştirilmiş bildirimler, reklamlar ve promosyonlar göndermek için kullanılır. Bu veriler, sizi tanımlamamıza imkan vermez. Çerezler, varsa yasal maksimum süreleri aşmamak kaydıyla bilgisayar-cihazlarda uygun bir süre saklanır.

Offensify, web sitelerinde "oturum çerezleri" ve "kalıcı çerezler" kullanır. Oturum çerezleri, kullanıcı Offensify web sitesinden çıkana kadar tarayıcıda saklanan geçici çerezlerdir. Kalıcı çerezler, kullanıcı tarafından silinmediği takdirde 1 yıl süreyle kullanıcı tarayıcısında kalabilir. Çerezlerin ömrü, kullanıcının tarayıcı ayarlarına göre değişir.

Çoğu internet tarayıcısı varsayılan olarak çerezleri otomatik olarak kabul eder. Bu ayarları, çerezleri engellemek veya cihazınıza çerez gönderildiğinde uyarmak için değiştirebilirsiniz. Tarayıcı ayarlarınızı nasıl yapacağınız hakkında ayrıntılı bilgi almak için lütfen tarayıcınızın talimatlarına veya yardım ekranına bakın.

Çerezlerin kullanımı hakkında daha fazla bilgi almak amacıyla Offensify'a ulaşmak için iletişim formumuzu kullanabilirsiniz.


İletişim Formu ve Ticari Elektronik Postalar Hakkında

 

Ziyaretçilerimiz https://tr.offensify.com/contact adresindeki formu doldurduklarında, e-posta adreslerini girdiklerinde ve " Offensify'dan bu iletişim formu aracılığıyla Offensify ile paylaştığım iletişim bilgilerim (e-posta adresi ve telefon numarası) aracılığıyla bu konu hakkında bana geri dönmesini istiyorum. " sekmesini seçtiklerinde, Offensify konuyla ilgili olarak ilgili başvuru formunda verilen iletişim bilgileri aracılığıyla kendilerine geri dönecektir. Ziyaretçiler e-postalarını Bülten sekmemize Abone olmak için girerlerse ve "Offensify'ın her türlü ürünle ilgili olarak promosyon, ticari, iletişim, satış ve pazarlama amacıyla tarafıma elektronik posta gönderebileceğini bu onay kutusunu seçerek kabul ediyorum kutucuğunu işaretlerlerse Offensify, ilgili mevzuata uygun olarak her türlü ürün ve hizmetle ilgili tanıtım, ticari, iletişim, satış ve pazarlama amacıyla e-posta yoluyla sosyal, ticari ve diğer elektronik iletişimleri gerçekleştirebilir. Offensify, ziyaretçilerimize elektronik postalar gönderebilir. Ziyaretçilerimiz, web sitesindeki iletişim formunu doldurabilir veya channel@offensify.com adresine e-posta gönderebilir veya Offensify bildirimleri / kampanyaları / duyurularından çıkmak için "Bülten aboneliğinden çıkmak istiyorum" bağlantısını tıklayabilir.

 

Ticari Elektronik İletişim için Açık Rıza Beyanı

 

Ofensify web sitesinde her zaman erişilebilen aşağıdaki rıza / izin beyanı ile kişisel verilerimin işlenebileceğini ve tarafıma, bağlantıdaki açıklama metninde ayrıntılı olarak açıklanan ticari iletişimlerin gönderilebileceğini kabul ediyorum.

 

Tarafıma gönderilen elektronik postadaki ve/veya https://tr.offensify.com/contact adresindeki iletişim formunda veya channel@offensify.comadresine e-posta göndererek “Bülten aboneliğimi iptal etmek istiyorum” seçeneğine tıklayarak ve / veya doldurarak herhangi bir gerekçe göstermeksizin kayıtlı e-posta adresimin silinmesini her zaman talep edebileceğim bu politikada bana bildirildi

 

Offensify'a rıza / izin veriyorum:

 

• Genel veya özel kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, ticari, bildirimler, pazarlama faaliyetleri, web sitesi veya diğer kanallar, e-posta, arama ve reklamlarla ilgili olarak adresime ticari elektronik postalar ve diğer bildirimler / iletişimler gönderebilir ve kişisel verilerimi işleyebilir; ve

• Bilgi teknolojileri, ticari faaliyetler veya uzmanlık gerektiren danışmanlık konularında ürün ve hizmet desteği almak için kişisel verilerimi Offensify sağlayıcıları ile paylaşabilir ve bu tür sağlayıcıların sunucuları yurtdışında ise yurtdışında paylaşabilir.

 

 

İşlenen Kişisel Verileriniz ve Kişisel Verilerinize İlişkin Yasal Haklarınız

 

Adınız, soyadınız, mesleğiniz / işiniz, şirketiniz / firmanız, e-posta adresiniz, cep telefonu numaranız, sabit hat numaranız ve işleme amaçlarınız dahil olmak üzere kişisel verilerinizi toplamanın yöntemleri, hukuki nedenleri ve kişisel verilerinizin hangi taraflara ve hangi amaçlarla aktarılabileceği hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğunuzu bildiririz.

Ayrıca kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini ve işlenmişse amaçlanan amaçla kullanılıyorsa, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında hem ulusal hem de uluslararası düzeyde bilgilendirilmek ve bilgi talep etmek tüm bu hususlar hakkında, eksik veya yanlış işlenmiş verilerin düzeltilmesini isteme ve bu verilerin yasal hüküm ve yöntemlere uygun olarak silinmesini veya yok edilmesini talep etme ve bu durumu devredilen üçüncü kişilere bildirme verilerinizin otomatik sistemler ile analiz edilmesi suretiyle olumsuz sonuçlara itiraz etmek ve bu verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi halinde uğrayabileceğiniz zararların tazmin edilmesini talep etme hakkına sahip olduğnuzu bildiririz.

 

İşlenen Kişisel Verilerinize Yönelik Suçlama Başvurusu

 

Offensify tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında Offensify'a, Offensify web sitesindeki iletişim formu aracılığıyla ve / veya channel@offensify.com adresine e-posta göndererek istediğiniz zaman başvurabilirsiniz.

Ofensify web sitesinde her zaman erişilebilen aşağıdaki rıza / izin beyanı ile kişisel verilerimin işlenebileceğini ve tarafıma, bağlantıdaki açıklama metninde ayrıntılı olarak açıklanan ticari iletişimlerin gönderilebileceğini kabul ediyorum.

Tarafıma gönderilen elektronik postadaki ve/veya https://tr.offensify.com/contact adresindeki iletişim formunda veya channel@offensify.com adresine e-posta göndererek “Bülten aboneliğimi iptal etmek istiyorum” seçeneğine tıklayarak ve / veya doldurarak herhangi bir gerekçe göstermeksizin kayıtlı e-posta adresimin silinmesini her zaman talep edebileceğim bu politikada bana bildirildi

Offensify'a rıza / izin veriyorum:

• Genel veya özel kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, ticari, bildirimler, pazarlama faaliyetleri, web sitesi veya diğer kanallar, e-posta, arama ve reklamlarla ilgili olarak adresime ticari elektronik postalar ve diğer bildirimler / iletişimler gönderebilir ve kişisel verilerimi işleyebilir; ve
• Bilgi teknolojileri, ticari faaliyetler veya uzmanlık gerektiren danışmanlık konularında ürün ve hizmet desteği almak için kişisel verilerimi Offensify sağlayıcıları ile paylaşabilir ve bu tür sağlayıcıların sunucuları yurtdışında ise yurtdışında paylaşabilir.


İşlenen Kişisel Verileriniz ve Kişisel Verilerinize İlişkin Yasal Haklarınız

Adınız, soyadınız, mesleğiniz / işiniz, şirketiniz / firmanız, e-posta adresiniz, cep telefonu numaranız, sabit hat numaranız ve işleme amaçlarınız dahil olmak üzere kişisel verilerinizi toplamanın yöntemleri, hukuki nedenleri ve kişisel verilerinizin hangi taraflara ve hangi amaçlarla aktarılabileceği hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğunuzu bildiririz. 
Ayrıca kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini ve işlenmişse amaçlanan amaçla kullanılıyorsa, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında hem ulusal hem de uluslararası düzeyde bilgilendirilmek ve bilgi talep etmek tüm bu hususlar hakkında, eksik veya yanlış işlenmiş verilerin düzeltilmesini isteme ve bu verilerin yasal hüküm ve yöntemlere uygun olarak silinmesini veya yok edilmesini talep etme ve bu durumu devredilen üçüncü kişilere bildirme verilerinizin otomatik sistemler ile analiz edilmesi suretiyle olumsuz sonuçlara itiraz etmek ve bu verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi halinde uğrayabileceğiniz zararların tazmin edilmesini talep etme hakkına sahip olduğnuzu bildiririz.

İşlenen Kişisel Verilerinize Yönelik Suçlama Başvurusu

Offensify tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında Offensify'a, Offensify web sitesindeki iletişim formu aracılığıyla ve / veya channel@offensify.com adresine e-posta göndererek istediğiniz zaman başvurabilirsiniz.